0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 3x3
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۶
۱۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۴
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۵
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱
۱
Boston Celtics 2K22 3x3
inprogress
۱۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
-
-
Phoenix Suns 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
  World NBA 2K20 Cyber League
Indiana Pacers (Cyber)
۷۰
۷۹
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۷
۷۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۴
۷۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۶۱
۸۶
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۰
۷۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۱
۷۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۶
۷۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۷
۶۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۹
۸۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۵۲
۷۶
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۴
۸۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۳
۷۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۴
۷۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۲
۸۵
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۰
۶۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۹
۷۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۵
۶۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۹
۸۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۷۵
۹۵
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۶
۷۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۳
۵۴
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۷۹
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۰
۶۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۶
۵۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۵۰
۳۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
inprogress
۱۲:۰۷
  World NBA 2K22 Cyber League
Utah Jazz (Cyber)
۱۱۴
۱۰۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۱
۱۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۴
۱۳۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۹
۱۰۳
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۹
۱۱۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۴
۱۳۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۰
۱۱۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۰۷
۸۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۶
۱۳۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۶۷
۱۱۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۵
۱۲۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۱۱۳
۱۳۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۲
۱۱۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۲
۱۰۲
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۵
۱۱۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۹۷
۱۳۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۷
۱۳۱
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۷۶
۱۰۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
inprogress
۱۱:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۴۲
۵۵
Phoenix Suns (Cyber)
inprogress
۱۲:۱۰
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Golden State Warriors (GRECO)
۸۷
۶۷
Brooklyn Nets (HARLEM)
Finished
۰۱:۲۶
Los Angeles Lakers (AM)
۶۵
۵۴
Golden State Warriors (SLIM)
Finished
۰۱:۰۰
Milwaukee Bucks (LANES)
۴۷
۵۰
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۱:۳۰
Milwaukee Bucks (LANES)
۶۷
۶۳
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۱:۴۸
Boston Celtics (ISSE)
۴۵
۶۰
Phoenix Suns (ENIGMA)
Finished
۰۲:۲۰
Boston Celtics (ISSE)
۵۶
۶۰
Milwaukee Bucks (LANES)
Finished
۰۳:۲۴
Brooklyn Nets (ISSE)
۷۵
۵۸
Golden State Warriors (LANES)
Finished
۰۸:۰۰
Philadelphia 76ers (TTP)
۶۷
۵۶
Golden State Warriors (JD)
Finished
۱۰:۲۶
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
۴۷
۵۳
Boston Celtics (SPOOKY)
Finished
۱۰:۳۶
Golden State Warriors (JD)
۷۱
۶۷
Brooklyn Nets (BRADY)
Finished
۱۲:۰۲
Los Angeles Lakers (AM)
۸۵
۷۲
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
Finished
۰۰:۰۲
Milwaukee Bucks (LANES)
۵۹
۴۸
Boston Celtics (ISSE)
Finished
۰۰:۱۲
Brooklyn Nets (RAMZ)
۷۷
۷۹
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
Finished
۰۰:۳۴
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
۵۷
۶۲
Boston Celtics (ISSE)
Finished
۰۰:۴۴
Los Angeles Lakers (JABZ)
۷۴
۶۶
Brooklyn Nets (HARLEM)
Finished
۰۰:۵۴
Los Angeles Lakers (AM)
۶۴
۴۶
Brooklyn Nets (RAMZ)
Finished
۰۱:۳۸
Golden State Warriors (SLIM)
۷۶
۶۳
Brooklyn Nets (RAMZ)
Finished
۰۲:۱۰
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
۵۷
۶۵
Los Angeles Lakers (AM)
Finished
۰۲:۴۲
Phoenix Suns (ENIGMA)
۶۶
۶۱
Los Angeles Clippers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۲:۵۲
Los Angeles Lakers (JABZ)
۹۵
۹۴
Golden State Warriors (GRECO)
Finished
۰۳:۰۲
Philadelphia 76ers (SPARKZ)
۷۱
۸۲
Brooklyn Nets (RAMZ)
Finished
۰۳:۱۴
Golden State Warriors (SLIM)
۶۷
۵۵
Los Angeles Lakers (AM)
Finished
۰۳:۴۶
Brooklyn Nets (ISSE)
۵۱
۶۲
Los Angeles Lakers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۳:۵۶
Phoenix Suns (SPARKZ)
۷۰
۸۱
Milwaukee Bucks (SLIM)
Finished
۰۴:۱۸
Los Angeles Lakers (PLANKAVELLI)
۸۱
۵۹
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
Finished
۰۴:۲۸
Boston Celtics (GRECO)
۶۳
۶۹
Pheonix Suns (JABZ)
Finished
۰۴:۳۸
Los Angeles Clippers (RAMZ)
۴۷
۶۶
Boston Celtics (AM)
Finished
۰۴:۵۰
Golden State Warriors (LANES)
۷۹
۶۱
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۵:۰۰
Milwaukee Bucks (SLIM)
۶۳
۵۴
Phoenix Suns (SPARKZ)
Finished
۰۵:۲۲
Los Angeles Lakers (PLANKAVELLI)
۶۸
۸۷
Brooklyn Nets (ISSE)
Finished
۰۵:۳۰
Los Angeles Clippers (RAMZ)
۷۵
۷۹
Milwaukee Bucks (SLIM)
Finished
۰۵:۵۴
Golden State Warriors (LANES)
۴۴
۳۰
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
Finished
۰۶:۰۰
Milwaukee Bucks (BOOGIE)
۵۶
۵۹
Boston Celtics (GRECO)
Finished
۰۶:۱۴
Boston Celtics (AM)
۵۷
۶۲
Phoenix Suns (SPARKZ)
Finished
۰۶:۳۰
Golden State Warriors (LANES)
۷۷
۶۸
Los Angeles Lakers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۶:۳۶
Pheonix Suns (JABZ)
۷۴
۵۷
Boston Celtics (GRECO)
Finished
۰۶:۴۶
Los Angeles Clippers (RAMZ)
۷۳
۷۵
Phoenix Suns (SPARKZ)
Finished
۰۶:۵۸
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
۶۲
۷۷
Los Angeles Lakers (PLANKAVELLI)
Finished
۰۷:۰۸
Pheonix Suns (JABZ)
۴۱
۶۱
Milwaukee Bucks (BOOGIE)
Finished
۰۷:۱۸
Boston Celtics (AM)
۵۷
۷۵
Milwaukee Bucks (SLIM)
Finished
۰۷:۳۰
Brooklyn Nets (ISSE)
۶۹
۶۳
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
Finished
۰۷:۴۰
Boston Celtics (AM)
۵۵
۵۹
Los Angeles Clippers (RAMZ)
Finished
۰۸:۰۲
Los Angeles Lakers (PLANKAVELLI)
۶۲
۷۴
Golden State Warriors (LANES)
Finished
۰۸:۳۰
Milwaukee Bucks (SLIM)
۶۵
۵۰
Los Angeles Clippers (RAMZ)
Finished
۰۸:۳۰
Boston Celtics (GRECO)
۶۱
۵۹
Pheonix Suns (JABZ)
Finished
۰۸:۵۴
Phoenix Suns (SPARKZ)
۶۵
۵۳
Boston Celtics (AM)
Finished
۰۹:۰۰
Brooklyn Nets (ISSE)
۷۳
۷۷
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
Finished
۰۹:۱۶
Boston Celtics (GRECO)
۵۸
۸۵
Milwaukee Bucks (BOOGIE)
Finished
۰۹:۲۶
Phoenix Suns (SPARKZ)
۶۹
۶۳
Milwaukee Bucks (SLIM)
Finished
۰۹:۳۰
Golden State Warriors (LANES)
۶۸
۶۷
Philadelphia 76ers (ENIGMA)
Finished
۰۹:۳۰
Los Angeles Lakers (QUAKE)
۴۴
۶۷
Brooklyn Nets (BRADY)
Finished
۱۰:۵۸
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۷۰
۷۳
LA Clippers (KSOO)
Finished
۱۱:۰۸
Philadelphia 76ers (TTP)
۷۲
۵۸
Los Angeles Lakers (QUAKE)
Finished
۱۱:۳۰
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
۶۱
۷۳
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۱۱:۴۰
Boston Celtics (SPOOKY)
۲۳
۱۹
LA Clippers (KSOO)
inprogress
۱۲:۱۲
Philadelphia 76ers (TTP)
۶
۰
Brooklyn Nets (BRADY)
inprogress
۱۲:۳۴
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Utah Jazz (Cyber)
۹۲
۷۵
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۱۱:۴۷
Miami Heat (Cyber)
۱۴۰
۱۵۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۴
۱۵۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۲۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۵۱
۱۲۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۶
۱۳۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۵
۱۱۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۴۱
۱۲۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۵
۱۳۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۵۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۴۱
۱۲۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۳:۵۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۱
۱۲۵
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۲۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۲۱
۹۵
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۵:۲۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۲
۱۴۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۲۲
۱۳۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۵۴
۱۴۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
San Antonio Spurs (Cyber)
۹۵
۱۳۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۰:۲۵
Washington Wizards (Cyber)
۶۵
۶۱
Sacramento Kings (Cyber)
inprogress
۱۱:۴۵
  World NBA 2K21 1x1
James Harden
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۰:۱۰
Michael Jordan
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۲
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
Damian Lillard
Finished
۰۰:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۰۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۱۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۲۰
Damian Lillard
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۳۰
LeBron James
۱۲
۴
Bradley Beal
Finished
۰۱:۴۰
Kawhi Leonard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۵۰
Russell Westbrook
۷
۱۰
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Tracy McGrady
۵
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۲:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۲:۲۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۴۰
James Harden
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۰۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۱۳
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۳:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۱۰
James Harden
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۲۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۴۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۵۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۰۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۱۰
LeBron James
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۲۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۵:۴۰
Michael Jordan
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۶:۰۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
James Harden
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۶
Luka Doncic
Finished
۰۶:۲۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۶:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Luka Doncic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۷:۲۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۷:۴۰
Kawhi Leonard
۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۷:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۸:۰۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۱۰
James Harden
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۸:۴۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۸:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۹:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۳۰
James Harden
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۹:۴۰
Kobe Bryant
۷
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۹:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۱۰:۰۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۱۰
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۱۰:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۴۰
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۰:۵۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۰
James Harden
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۲۰
Luka Doncic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۱۱:۵۰
Damian Lillard
۶
۱۱
James Harden
Finished
۱۲:۰۰
Bradley Beal
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۱۰
Kawhi Leonard
۱۳
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۲:۲۰
Tracy McGrady
۵
۷
LeBron James
inprogress
۱۲:۳۰
Michael Jordan
-
-
Damian Lillard
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید