0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe PDC European Tour - Event 9
Danny Noppert
۵
۶
Rowby-John Rodriguez
Finished
۰۰:۲۵
Florian Hempel
۶
۲
Bradley Brooks
Finished
۰۱:۰۵
Krzysztof Ratajski
-
-
Luke Woodhouse
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Rob Cross
-
-
James Wilson
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Nathan Aspinall
-
-
Jermaine Wattimena
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Stephen Bunting
-
-
Sebastian Bialecki
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۰
Damon Heta
-
-
Callan Rydz
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Ryan Searle
-
-
Martin Lukeman
بازی شروع نشده است
۱۸:۰۰
Jose Antonio Oliveira De Sousa
-
-
Wesley Plaisier
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Chris Dobey
-
-
Lukas Wenig
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Luke Humphries
-
-
Cameron Menzies
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Johnny Clayton
-
-
Scott Williams
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Daryl Gurney
-
-
Gabriel Clemens
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Gerwyn Price
-
-
Rowby-John Rodriguez
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Joe Cullen
-
-
Ian White
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
  World Online Live League
James Richardson
۳
۴
Mike Gillet
Finished
۰۱:۳۵
Chas Barstow
۴
۱
Thibault Tricole
Finished
۰۱:۵۰
Mike Gillet
۴
۰
Nathan Girvan
Finished
۰۲:۱۰
Thibault Tricole
۴
۳
James Richardson
Finished
۰۲:۲۵
Nathan Girvan
۲
۴
Chas Barstow
Finished
۰۲:۴۵
Mike Gillet
۳
۴
Thibault Tricole
Finished
۰۳:۰۰
Nathan Girvan
۲
۴
James Richardson
Finished
۰۳:۲۰
Chas Barstow
۴
۰
Mike Gillet
Finished
۰۳:۳۵
Thibault Tricole
۴
۳
Nathan Girvan
Finished
۰۳:۵۵
James Richardson
۴
۲
Chas Barstow
Finished
۰۴:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید