0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Marek Kulisek
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۲۰
Kovalchuk Nazarii
۲
۳
Molochko Anton
Finished
۱۰:۰۵
Oleksandr Dziabura
۲
۳
Kozyr Ivan
Finished
۱۰:۲۵
Andrey Zenyuk
۳
۲
Alexey Molochko
Finished
۱۰:۴۰
Sergey Filatov
۳
۱
Oleksandr Zhukovskyi
Finished
۱۱:۰۰
Mykyta Trofimov
۲
۲
Bohdan Kohut
inprogress
۱۲:۲۰
Oleh Formaziuk
۱
۳
Serhiy Tkachuk
Finished
۰۰:۵۵
Igor Demchuk
۳
۲
Oleh Formaziuk
Finished
۰۱:۵۵
Anatoly Zapletnyuk
۲
۳
Serhiy Tkachuk
Finished
۰۲:۲۵
Oleh Formaziuk
۳
۰
Maksym Kukharuk
Finished
۰۲:۵۵
Igor Demchuk
۳
۱
Serhiy Tkachuk
Finished
۰۳:۵۵
Anatoly Zapletnyuk
۰
۳
Igor Demchuk
Finished
۰۴:۲۵
Mykyta Trofimov
۱
۳
Serhii Boiko
Finished
۰۹:۲۰
Davyd Symonchuk
۳
۱
Molochko Anton
Finished
۱۱:۰۵
Maksym Mykytiuk
۳
۱
Serhij Maksymiv
Finished
۱۱:۱۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۱:۲۰
Kozyr Ivan
۰
۳
Maksym Kolos
Finished
۱۱:۲۵
Andrey Zenyuk
۱
۳
Maksym Mykytiuk
Finished
۱۲:۱۰
Andrey Vinohodov
۱
۲
Kozyr Ivan
inprogress
۱۲:۲۵
Igor Demchuk
۱
۳
Maksym Kukharuk
Finished
۰۰:۲۵
Pasek Dominik
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۰
Marek Kulisek
۳
۱
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۲۰
Anatoly Zapletnyuk
۰
۳
Maksym Kukharuk
Finished
۰۱:۲۵
Anatoly Zapletnyuk
۳
۲
Oleh Formaziuk
Finished
۰۳:۲۵
Serhiy Tkachuk
۲
۳
Maksym Kukharuk
Finished
۰۴:۵۵
Andrey Vinohodov
۳
۲
Maksym Kolos
Finished
۰۹:۲۵
Evgeniy Pismenny
۰
۳
Ivan May
Finished
۰۹:۵۰
Serhii Kinash
۳
۰
Vladislav Ivanchatenko
Finished
۰۹:۵۵
Sergey Gogenko
۱
۳
Bohdan Kohut
Finished
۱۰:۲۰
Dmitriy Dubrovin
۰
۳
Mykola Lytvynenko
Finished
۱۰:۲۵
Andrii Baklykov
۰
۳
Sergey Tsybulin
Finished
۱۰:۳۵
Jesus Gonzalez
۳
۲
Cristian Manoqil
Finished
۱۰:۴۰
Mykyta Trofimov
۱
۳
Ivan May
Finished
۱۰:۵۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۱۰:۵۰
Andrey Vinohodov
۳
۲
Vladislav Ivanchatenko
Finished
۱۰:۵۵
Francisco Marin
۳
۰
Manuel Lopez
Finished
۱۱:۱۰
Bohdan Kohut
۳
۲
Serhii Boiko
Finished
۱۱:۲۰
Yurii Teteria
۳
۰
Mykola Lytvynenko
Finished
۱۱:۳۵
Kovalchuk Nazarii
۳
۱
Andrii Baklykov
Finished
۱۱:۳۵
Serhii Rutskyi
۳
۱
Alexey Molochko
Finished
۱۱:۴۰
Evgeniy Pismenny
۳
۲
Sergey Gogenko
Finished
۱۱:۵۰
Martin Dolezal
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۱:۵۰
Serhii Kinash
۳
۲
Oleksandr Dziabura
Finished
۱۱:۵۵
Davyd Symonchuk
۳
۰
Sergey Tsybulin
Finished
۱۲:۰۵
Dmitriy Dubrovin
۱
۳
Sergey Filatov
Finished
۱۲:۱۰
Martin Dolezal
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۲:۲۰
Andrii Baklykov
۰
۰
Molochko Anton
inprogress
۱۲:۳۵
Serhii Rutskyi
-
-
Serhij Maksymiv
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
Adam Sochor
-
-
Dominik Horak
inprogress
۱۶:۴۵
  Czech Republic Pro League
Mikulas Leopold
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۰۰:۰۰
Petr Svoboda
۱
۳
Jiri Neuman
Finished
۰۰:۰۰
Josef Grill
۱
۳
Lukas Babicka
Finished
۰۰:۳۰
Jan Potensky
۱
۳
Jiri Moravek
Finished
۰۰:۳۰
Jan Svoboda
۳
۲
Martin Sobisek
Finished
۰۴:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Tomek Batog
Finished
۰۳:۳۰
Marcel Pikous
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Moravek
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Stefanik
۳
۱
Jiri Foltynek
Finished
۰۰:۰۰
Daniel Tuma
۰
۳
Josef Grill
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Foltynek
۰
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Neuman
۳
۱
Miroslav Dvorak
Finished
۰۰:۳۰
Petr Svec
۳
۲
Petr Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Andrle
۲
۳
Daniel Tuma
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Navrat
۳
۲
Vladimir Stefanik
Finished
۰۱:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Mikulas Leopold
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Stefanik
۳
۰
Jiri Foltynek
Finished
۰۱:۳۰
Petr Svec
۲
۳
Petr Svoboda
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Lukas Babicka
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Moravek
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Navrat
۰
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Dvorak
۱
۳
Jiri Neuman
Finished
۰۲:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Mikulas Leopold
Finished
۰۲:۰۰
Marcel Pikous
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۳۰
Jan Svoboda
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۲:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Gabriel Vaclav Senior
Finished
۰۳:۰۰
Martin Sobisek
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Petr Korp Sr.
Finished
۰۳:۳۰
Petr Korp Sr.
۳
۱
Gabriel Vaclav Senior
Finished
۰۴:۳۰
Tomek Batog
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۰۰
Gabriel Vaclav Senior
۱
۳
Marcel Pikous
Finished
۰۵:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Jan Svoboda
Finished
۰۵:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Petr Korp Sr.
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sobisek
۰
۳
Tomek Batog
Finished
۰۶:۰۰
Gabriel Vaclav Senior
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۶:۳۰
Tomek Batog
۳
۱
Jan Svoboda
Finished
۰۷:۰۰
Petr Korp Sr.
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Gabriel Vaclav Senior
Finished
۰۷:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Jan Svoboda
Finished
۰۷:۳۰
Tomek Batog
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۸:۰۰
Petr Korp Sr.
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۸:۰۰
Radomir Benesz
۳
۱
Radomir Vavrecka
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Bartik
۳
۲
Michal Zobac
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Jan Pleskot
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Stolfa
۱
۳
Mikulas Leopold
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Krupa
۲
۳
Radek Milata
Finished
۱۱:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Jaroslav Kasan
Finished
۱۱:۰۰
Radek Krcal
۳
۲
Vladan Brom
Finished
۱۱:۰۰
Jan Pleskot
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۳۰
Radomir Vavrecka
۳
۰
Daniel Krupa
Finished
۱۱:۳۰
Mikulas Leopold
۳
۱
Jiri Moravek
Finished
۱۱:۳۰
Michal Zobac
۱
۳
Radek Krcal
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Kasan
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۲:۰۰
Radek Milata
۰
۳
Radomir Benesz
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Svec
۰
۳
Jakub Stolfa
Finished
۱۲:۰۰
Vladan Brom
۳
۲
Tomas Bartik
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Bartik
۲
۰
Radek Krcal
inprogress
۱۲:۳۰
Jakub Stolfa
۲
۰
Jiri Moravek
inprogress
۱۲:۳۰
Radomir Benesz
۲
۰
Daniel Krupa
inprogress
۱۲:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۰
۲
Lubor Sulava
inprogress
۱۲:۳۰
  Russia Liga Pro
Vladimir Slesarev
۳
۱
Andrey Zabrodin
Finished
۰۰:۰۰
Stashkovsky Gleb
۳
۲
Alexander Zhelubenkov
Finished
۰۰:۱۵
Andrey Shmakov
۳
۱
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۰:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Ivan Moshkov
Finished
۰۰:۴۵
Denis Komarov
۲
۳
Sergey Sarychev
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Prokhorov
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۰۰
Aleksey Boev
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Zhurba
۱
۳
Ilyas Shakirov
Finished
۰۱:۱۵
Valery Sidorin
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۳۰
Girevenkov Alik
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Vladimir Staroverov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Bakalin
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۱۵
Ilyas Shakirov
۳
۲
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Valery Sidorin
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Zhurba
۲
۳
Girevenkov Alik
Finished
۰۲:۴۵
Aleksey Boev
۳
۱
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۰۰
Alexey Uvarov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Pandur
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Valery Sidorin
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Bakalin
۳
۰
Vladimir Staroverov
Finished
۰۳:۴۵
Ilyas Shakirov
۳
۲
Girevenkov Alik
Finished
۰۳:۴۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۴:۰۰
Roman Astreev
۳
۰
Aleksey Boev
Finished
۰۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۱۵
Valery Sidorin
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Staroverov
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۴۵
Girevenkov Alik
۳
۲
Alexey Uvarov
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Reznikov
۳
۰
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۵:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Ilyas Shakirov
Finished
۰۵:۱۵
Roman Astreev
۲
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۵:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Andrey Prokhorov
Finished
۰۵:۳۰
Alexey Uvarov
۳
۲
Nikolay Zhurba
Finished
۰۵:۴۵
Ivan Pandur
۳
۲
Aleksey Boev
Finished
۰۵:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
-
-
Vladimir Zhigalov
inprogress
۰۹:۰۰
Sheinfain Aleksandr
۱
۳
Aleksandr Merezhko
Finished
۰۹:۱۵
Eduard Golovachev
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۱۵
Konstantin Olshakov
۲
۳
Konstantin Nosov
Finished
۰۹:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
-
-
Oleg Belugin
inprogress
۱۰:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۲
Konstantin Olshakov
Finished
۱۰:۱۵
Aleksandr Merezhko
۲
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۰:۱۵
Konstantin Nosov
۲
۳
Eduard Golovachev
Finished
۱۰:۴۵
Savinsky Aleksandr
۳
۰
Sheinfain Aleksandr
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۰
Oleg Belugin
Finished
۱۱:۰۰
Sheinfain Aleksandr
۱
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۱۱:۱۵
Eduard Golovachev
۳
۱
Konstantin Olshakov
Finished
۱۱:۱۵
Aleksandr Merezhko
۳
۲
Savinsky Aleksandr
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۵
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Konstantin Nosov
Finished
۱۱:۴۵
  Europe TT Elite Series
Jakub Stecyszyn
۳
۱
Milosz Przybylik
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Kalinowski
۰
۳
Matkowski Jakub
Finished
۰۰:۱۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۴۵
Matkowski Jakub
۳
۰
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Kalinowski
۳
۱
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۱
Jakub Glanowski
Finished
۰۲:۳۵
Makajew Maciej
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۰۰
Matkowski Jakub
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Kalinowski
۳
۰
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۴:۰۰
Makajew Maciej
۱
۳
Jakub Glanowski
Finished
۰۴:۳۰
Matkowski Jakub
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۰۴:۴۵
Blazej Cioch
۲
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۵:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۶:۰۰
Piotr Chodorski
۲
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۰۷:۳۰
Makajew Maciej
۱
۳
Petas Kacper
Finished
۰۸:۳۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Rodion Pirveli
۲
۳
Oleksandr Naida
Finished
۰۰:۰۰
Artem Maksimenko
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۰:۰۰
Anton Ryabukhin
۳
۲
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۰:۳۰
Rodion Pirveli
۰
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۱:۰۰
Anton Ryabukhin
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۱:۰۰
Artem Maksimenko
۲
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۱:۳۰
Oleksandr Naida
۲
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۲:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۲:۰۰
Artem Maksimenko
۰
۳
Anton Ryabukhin
Finished
۰۲:۳۰
Oleksandr Naida
۳
۲
Rodion Pirveli
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۱
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۳:۳۰
Igor Akimov
۳
۱
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۴:۰۰
Eduard Rubtsov
۰
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۴:۰۰
Igor Akimov
۰
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۰۰
Eduard Rubtsov
۱
۳
Oleksandr Naida
Finished
۰۵:۰۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۳۰
Dmitriy Derevinskiy
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۷:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۸:۰۰
Mukha Taras
۱
۳
Oleg Saenko
Finished
۰۹:۳۰
Oleksandr Liushnia
۳
۱
Jan Zaharov
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Sharpay
۳
۲
Oleg Saenko
Finished
۱۰:۰۰
Oleksandr Liushnia
۱
۳
Sergey Korobeinik
Finished
۱۰:۳۰
Viktor Sharpay
۲
۳
Mukha Taras
Finished
۱۱:۰۰
Jan Zaharov
۳
۰
Sergey Korobeinik
Finished
۱۱:۳۰
Jan Zaharov
۱
۱
Oleksandr Liushnia
inprogress
۱۲:۳۰
Oleg Saenko
۱
۱
Mukha Taras
inprogress
۱۲:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Mkrdij Sounboulian
۳
۱
Andranik Sahakyan
Finished
۰۰:۳۰
  Belarus Liga Pro
Andrei Smirnov
۳
۲
Vitalii Vinnik
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Siniavskii
۲
۳
Sergei Demidovich
Finished
۱۰:۰۰
Vitalii Vinnik
۲
۳
Vladimir Siniavskii
Finished
۱۰:۳۰
Sergei Demidovich
۰
۳
Andrei Smirnov
Finished
۱۱:۰۰
Andrei Smirnov
۳
۲
Vladimir Siniavskii
Finished
۱۱:۳۰
Vitalii Vinnik
۳
۱
Sergei Demidovich
Finished
۱۲:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Josef Braun
۳
۲
Radim Moravek
Finished
۱۱:۰۵
Tomas Koldas
۰
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۱:۴۰
Vit Kadlets
۳
۰
David Prusa
Finished
۱۲:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید